د چیٹ بی بوټ څنګه جوړ کړئ !!! د قدم په لور لارښوونې ته اړتیا

د چیٹ بی بوټ څنګه جوړ کړئ !!! د ګام لارښوونې ګام ته اړتیا ولرئ یا د ویب پاڼې کارول: http: //iii.ru/signup یا یوازې په کمپیوټر کې) 1 (php2 زده کړئ) د VK APIXNX زده کړئ (ولیکئ. iii.ru ته لاړ شئ او انفاین جوړ کړئ. د انډول لپاره سافټویر ...